Počasí Dnes °C
Odbor územního plánování a stavebního řádu

Politika územního rozvoje ČR

Politika územního rozvoje je celorepublikovým dokumentem, který určuje ve stanoveném období požadavky na konkretizaci úkolů územního plánování v republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech, zejména s ohledem na udržitelný rozvoj území, a určuje strategii a základní podmínky pro naplňování těchto úkolů.

Bližší informace k Politice územního rozvoje České republiky naleznete ZDE.

Zpracovávám...