Počasí Dnes °C
Odbor územního plánování a stavebního řádu

Řešitelský tým ÚAP

Řešitelský tým ÚAP je pracovní skupina tvořená pracovníky úřadů územního plánování a pracovníky oddělení územního plánování krajského úřadu, kteří mají na starosti agendu pořizování územně analytických podkladů ÚAP.
Kontakty na pracovníky ÚAP:  Resitelsky_tym_UAP


Sdílení dat v rámci Řešitelského týmu ÚAP

Pro potřeby Řešitelského týmu ÚAP byla na webových stránkách Libereckého kraje vytvořena neveřejná sekce "Tematická databáze ÚAP LK", která slouží pro jednostranné sdílení dat mezi krajským úřadem a úřady územního plánování (dále ÚÚP). Tématická databáze ÚAP LK je rozdělena do jednotlivých témat udržitelného rozvoje území. Pro každé téma jsou k dispozici sledované jevy ÚAP zpracované v datových vrstvách GIS.  Registrovaní uživatelé (ÚÚP) si mohou tato data kdykoli stáhnout a použít.

Tematická databáze ÚAP LK je pro registrované uživatele k nalezení po přihlášení ZDE (__).


Metodika k ÚAP

Metodiky Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) pro oblast ÚAP, zaměřené zejména na zpracování dokumentů ÚAP,  jsou k dispozici na stránkách Ústavu územního rozvoje v sekci Stanoviska a metodiky/Územně analytické podklady (__) a na stránkách MMR v sekci Územní a bytová politika/Územní plánování a stavební řád/Stanoviska a metodiky (__) .

Metodiky krajského úřadu pro oblast ÚAP, zaměřené zejména na standardizaci zpracování sledovaných jevů ÚAP v GIS, jsou k dispozici pořizovatelům ÚAP v neveřejné Tématické databázi ÚAP LK. Standardy jsou definované souborem dokumentů nepodkročitelného standardu geografického informačního systému Libereckého kraje pro oblast územního plánování GIS ÚP LK.

Dokumenty GIS ÚP LK stanovují požadavky pro digitální zpracování jednotlivých výstupů územně plánovací činnosti v GIS, které jsou importovány do GIS ÚP LK a vizualizovány v Informačním systému pro podporu územního plánování ISPUP. Obsahují požadavky nejen na agendu ÚAP, ale i na zpracování digitálních územních plánů, které jsou podpořeny dotací Libereckého kraje.Zpracovávám...