Počasí Dnes °C
Odbor územního plánování a stavebního řádu

Dokumentace ÚAP LK

I. Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území (PRURÚ)

a. textová část

b. grafická část

  • PRURU vykres hodnot   Výkres hodnot území (png)  • PRURU vykres limitu   Výkres limitů využití území (png)  • PRURU vykres zameru   Výkres záměrů na provedení změn v území (png)
 II. Rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ)

a. textová část

b. grafická část

  •    RURÚ výkres problémůVýkres problémů k řešení (png)Doklad o projednání (pdf)

Zpracovávám...