Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Odbor

Vedoucí odboru

Kateřina Lauermannová - vedoucí odboru

Po složení maturity na obchodní akademii ve Frýdlantu a absolutoria v rámci nástavbového oboru na vyšší odborné škole v Liberci absolvoval studium práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Po ukončení vysoké školy pracoval krátce v pozici asistenta soudce na liberecké pobočce Krajského soudu v Ústí nad Labem. Většinu svého profesního života nicméně spojil s Krajským úřadem Libereckého kraje, kde pracuje od roku 2010. Působil nejprve na pozici právníka. Následně změnil pozici v rámci krajského úřadu na nastoupil na místo referenta na oddělení stavebního řádu, kde se zabýval zejména vedením odvolacích řízení proti rozhodnutím stavebních úřadů. Poté působil ve funkci vedoucího oddělení stavebního řádu a konečně od roku 2020 nastoupil na místo vedoucího odboru územního plánování a stavebního řádu. Kromě doby studia na vysoké škole žije celý život v Liberci. Ve volném čase se rád věnuje četbě, poslechu hudby, turistice, zejména pěší, a fotografování. Jeho koníčkem jsou také vědomostní soutěže a geolokační hry.

Mapová aplikace