Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Aktuality

 

Rok 2020

ČERVEN

Veřejné projednání Návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje 
Návrh Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje  (dále jen ZÚR LK) a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR LK na udržitelný rozvoj území byly zveřejněny na webu Libereckého kraje. Veřejné projednání těchto dokumentů se bude konat dne 23. července 2020. Více informací k veřejnému projednání a zveřejněné dokumenty ZDE.

 

 

Rok 2019

PROSINEC

Metodika MMR - Sledované jevy územně analytických podkladů
MMR zveřejnilo aktualizovanou Metodiku sledovaných jevů pro územně analytické podklady - k dispozici ZDE. Metodický pokyn byl přepracován na základě novelizace vyhlášky č. 500/2006 Sb., která nabyla účinnosti dne 29. ledna 2018. 

LISTOPAD

GIS Day 2019
GISDayVe dnech 12. - 14. listopadu 2019 se v prostorách budovy G Technické univerzity v Liberci uskuteční tradiční Dny GIS Liberec 2019, a to v rámci celosvětové akce k propagaci geografických informačních systémů GIS Day. Více o akci na webu Dnů GIS Liberec.

 

ŘÍJEN

Metodika MMR - Standard vybraných částí územního plánu
MMR zveřejnilo metodiku Standard vybraných částí územního plánu - k dispozici ZDE. Metodický pokyn zavádí jednotný standard grafických výstupů pro závazné výkresy územního plánu a definuje datový model vybraných částí územního plánu. 

Aktualizace č. 2 a č. 3 PÚR ČR závazné
Dne 30. 9. 2019 byla ve Sbírce zákonů v částce 107 pod čísly 249 a 250 zveřejněna dvě sdělení MMR o schválení Aktualizací č. 2 a č. 3 Politiky územního rozvoje ČR v souladu s § 31 odst. 3 stavebního zákona. Od 1. 10. 2010 jsou Aktualizace č. 2 a č. 3 PÚR ČR dle § 31 odst. 4 stavebního zákona závazné pro pořizování a vydávání zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území. Úplné znění PÚR ČR, ve znění Aktualizací č. 1, č. 2 a č. 3 je ZDE.

KVĚTEN

Porada pro přizovatele ÚPD a ÚPP
Dne 31. 5. 2019 se na Krajském úřadě Libereckého kraje bude konat porada OÚPSŘ s pořizovateli územně plánovacích dokumentací a územně plánovacích podkladů.

ÚNOR

Seminář pro obce Libereckého kraje
Dne 7. 2. 2019 se na Krajském úřadě Libereckého kraje bude konat seminář OÚPSŘ pro obce LK na téma územní plánování.