Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

 

Rok 2021

PROSINEC

Porada pro přizovatele ÚPD a ÚPP
Dne 3. 12. 2021 se bude konat online porada OÚPSŘ s pořizovateli územně plánovacích dokumentací a územně plánovacích podkladů.

LISTOPAD

Porada Řešitelského týmu ÚAP pro pořizovatele ÚAP
Dne 12. 11. 2021 se na Krajském úřadě Libereckého kraje bude konat porada OÚPSŘ s pořizovateli územně analytických podkladů.

ZÁŘÍ

Úplné znění Politiky územního rozvoje České republiky a závaznost Aktualizace č. 4​ 
Dne 31. 8. 2021 bylo ve Sbírce zákonů v částce 141 pod číslem 321 zveřejněno sdělení MMR o schválení Aktualizace č. 4 PÚR ČR.

Dnem 1. 9. 2021 je Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky závazná pro pořizování a vydávání zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území, v souladu s § 31 odst. 4 stavebního zákona. Úplné znění PÚR ČR, ve znění Aktualizací č. 1, č. 2, č. 3, Č. 4 a č. 5 je ZDE.

SRPEN

Úplná aktualizace ÚAP LK 2021
Dne 31. 8. 2021 krajské zastupitelstvo projednalo úplnou aktualizaci Územně analytických podkladů Libereckého kraje zpracovanou k 30. 6. 2021. Dokumentace ÚAP LK 2021 je k dispozici ZDE.

ČERVENEC

Aktualizace č. 4 PÚR ČR schválena
Dne 12. 7. 2021 Vláda ČR usnesením č. 618/2021 schválila Aktualizaci č. 4 Politiky územního rozvoje ČR, která se týká i území Libereckého kraje.

ČERVEN

Porada pro přizovatele ÚPD a ÚPP
Dne 29. 6. 2021 se na Krajském úřadě Libereckého kraje bude konat porada OÚPSŘ s pořizovateli územně plánovacích dokumentací a územně plánovacích podkladů.

DUBEN

Úplné znění Zásad územního rozvoje Libereckého kraje
Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (dále jen ZÚR LK) je po nabytí účinnosti k dispozici na webu Libereckého kraje pod odkazem ZDE.

Úplné znění ZÚR LK po Aktualizaci č. 1 je k dispozici na webu Libereckého kraje pod odkazem ZDE.

BŘEZEN

Vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje
Dne 30. 3. 2021 vydalo usnesením č. 112/21/ZK Zastupitelstvo Libereckého kraje Aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje. Vydaná Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhotovené úplné znění Zásad územního rozvoje Libereckého kraje, ve znění Aktualizace č. 1, budou zveřejněny při jejich doručování veřejnou vyhláškou dle § 42 odst. 10 stavebního zákona.

LEDEN

Změna vymezení správního území ORP a působnosti ÚÚP
Od 1. 1. 2021 dochází k několika změnám ve vymezení správních územních jednotek v Libereckém kraji. Z pohledu územního plánování je klíčový zejména přesun obce Frýdštejn z ORP Turnov do ORP Jablonec nad Nisou, čímž dochází i k adekvátní změně příslušnosti k úřadu územního plánování.

Změna adresy aplikace Stav územních plánů v Libereckém kraji
V souvislosti s ukončením podpory Adobe Flash Playeru ve většinově užívaných webových prohlížečích ukončil OÚPSŘ provoz mapových aplikací v této technologii. Se změnou technologie dochází i ke změně webové adresy všech webových aplikací. Aplikace Stav územních plánů v Libereckém kraji je nově dostupná z odkazu https://maparcgis.kraj-lbc.cz/portal/apps/webappviewer/index.html?id=c6f597d8b8ef467f946db08e2c520e2c.

 

Rok 2020

LISTOPAD

Porada pro přizovatele ÚPD a ÚPP
Dne 20. 11. 2020 se bude konat online porada OÚPSŘ s pořizovateli územně plánovacích dokumentací a územně plánovacích podkladů.

ZÁŘÍ

Úplné znění Politiky územního rozvoje České republiky a závaznost Aktualizace č. 5​ 
Dne 10. 9. 2020 bylo ve Sbírce zákonů v částce 149 pod číslem 368 zveřejněno sdělení MMR o schválení Aktualizace č. 5 PÚR ČR.

Dnem 11. 9. 2020 je Aktualizace č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky závazná pro pořizování a vydávání zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území, v souladu s § 31 odst. 4 stavebního zákona. Úplné znění PÚR ČR, ve znění Aktualizací č. 1, č. 2 a č. 3 a č. 5 je ZDE.

ČERVEN

Veřejné projednání Návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje 
Návrh Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje  (dále jen ZÚR LK) a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR LK na udržitelný rozvoj území byly zveřejněny na webu Libereckého kraje. Veřejné projednání těchto dokumentů se bude konat dne 23. července 2020. Více informací k veřejnému projednání a zveřejněné dokumenty ZDE.

 

 

Rok 2019

PROSINEC

Metodika MMR - Sledované jevy územně analytických podkladů
MMR zveřejnilo aktualizovanou Metodiku sledovaných jevů pro územně analytické podklady - k dispozici ZDE. Metodický pokyn byl přepracován na základě novelizace vyhlášky č. 500/2006 Sb., která nabyla účinnosti dne 29. ledna 2018. 

LISTOPAD

GIS Day 2019
GISDayVe dnech 12. - 14. listopadu 2019 se v prostorách budovy G Technické univerzity v Liberci uskuteční tradiční Dny GIS Liberec 2019, a to v rámci celosvětové akce k propagaci geografických informačních systémů GIS Day. Více o akci na webu Dnů GIS Liberec.

ŘÍJEN

Metodika MMR - Standard vybraných částí územního plánu
MMR zveřejnilo metodiku Standard vybraných částí územního plánu - k dispozici ZDE. Metodický pokyn zavádí jednotný standard grafických výstupů pro závazné výkresy územního plánu a definuje datový model vybraných částí územního plánu. 

Aktualizace č. 2 a č. 3 PÚR ČR závazné
Dne 30. 9. 2019 byla ve Sbírce zákonů v částce 107 pod čísly 249 a 250 zveřejněna dvě sdělení MMR o schválení Aktualizací č. 2 a č. 3 Politiky územního rozvoje ČR v souladu s § 31 odst. 3 stavebního zákona. Od 1. 10. 2010 jsou Aktualizace č. 2 a č. 3 PÚR ČR dle § 31 odst. 4 stavebního zákona závazné pro pořizování a vydávání zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území. Úplné znění PÚR ČR, ve znění Aktualizací č. 1, č. 2 a č. 3 je ZDE.

KVĚTEN

Porada pro přizovatele ÚPD a ÚPP
Dne 31. 5. 2019 se na Krajském úřadě Libereckého kraje bude konat porada OÚPSŘ s pořizovateli územně plánovacích dokumentací a územně plánovacích podkladů.

ÚNOR

Seminář pro obce Libereckého kraje
Dne 7. 2. 2019 se na Krajském úřadě Libereckého kraje bude konat seminář OÚPSŘ pro obce LK na téma územní plánování.