Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Metodika

Metodiky Ministerstva pro místní rozvoj

  • Důležitá stanoviska a metodická doporučení vydávaná v oblasti územního plánování a stavebního řádu Ministerstvem pro místní rozvoj ČR  jsou k nalezení na webu MMR ZDE.

Metodiky Ústavu územního rozvoje

  • Stanoviska a metodiky Ústavu územního rozvoje (včetně neaktuálních stanovisek a metodik) jsou k dispozici na webu ÚÚR ZDE.
  • Ústav územního rozvoje byl Ministerstvem pro místní rozvoj pověřen činností Konzultačního střediska ke stavebnímu právu se zaměřením na problematiku územního plánování na webu ÚÚR ZDE, kde jsou odpovědi na nejčastěji kladené otázky týkající se stavebního zákona.

Metodiky krajského úřadu