Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Projekt CROSS-DATA

eu                            logo cross data                                           ziel3

Liberecký kraj byl partnerem projektu CROSS-DATA, který byl realizován od 1. 3. 2010 do 31. 5. 2013 v rámci evropské územní spolupráce programu Cíl 3, navazující na dřívější spolupráce Interreg, Interreg II a Interreg III. Konkrétně je projekt CROSS-DATA realizován v programu přeshraniční spolupráce ČR – Sasko Cíl 3/Ziel 3 v prioritní ose 1 Rozvoj rámcových společenských podmínek v dotačním území oblasti podpory 1 Kooperativní zlepšení a rozvoj infrastruktury dle poptávky a kooperací v oblasti regionálního plánování a rozvoje. Projekt byl spolufinancován EU prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj ERDF. 

Základní informace k projektu

Projekt CROSS-DATA se celým názvem jmenuje Přeshraniční datový management pro územní plánování (Česko-saský informační systém územního plánování) Grenzüberschreitendes Datenmanagement für raumbezogenen Planungen (Sächsisch-Tschechisches Rauminformationssystem).
Lead partnerem (hlavním partnerem) projektu je Saské státní ministerstvo vnitra Sächsisches Staatsministerium des Innern. Projektovými partnery na české straně je kromě Libereckého kraje i Karlovarský kraj a Ústecký kraj. Projektovými partnery na saské straně jsou kromě lead partnera příslušně regionální územně plánovací svazy (Svaz pro územní plánování jihozápadního Saska Regionaler Planungsverband Südwestsachsen, Svaz pro územní plánování Horní údolí Labe/východní Krušnohoří Regionaler Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge, Svaz pro územní plánování regionu Horní Lužice-Dolní Slezsko – Regionaler Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien) a Zemský úřad pro životní prostředí, zemědělství a geologii Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie.
Hlavním cílem projektu bylo vytvořit společný dvojjazyčný Česko-saský informační systém územního plánování pro potřeby územního plánování, regionálního rozvoje a další uživatele územně relevantních dat. Orgány územního plánování mohou v rámci geoportálu navzájem sdílet aktuální a homogenní geodata o svých regionech pro potřeby koordinace rozvoje území s ohledem na širší vztahy. Na základě vzniklé jednotné databáze v GIS je možné rovněž vytvářet přeshraniční rozvojové dokumenty pro úroveň obcí i regionů. Při realizaci projektu bylo využito zkušeností lead partnera z realizace obdobného projektu s Polskem na vytváření Německo-polského informačního systému územního plánování.

Projekt CROSS-DATA byl realizován v následujících pracovních celcích:

  • Příprava projektové žádosti
  • Společná základna: Přeshraniční územní plánování na úrovni regionů a požadavky na informace o území
  • Plánování a koncepce Česko-saského informačního systému pro územní plánování
  • Technická realizace Česko-saského informačního systému pro územní plánování
  • Modelové projekty: přeshraniční plánování a spolupráce na úrovni obcí
  • Práce s veřejností, propagace projektu
  • Management a koordinace projektu

Výstupy z projektu