Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Řešitelský tým ÚAP

Řešitelský tým ÚAP je pracovní skupina tvořená pracovníky úřadů územního plánování a pracovníky oddělení územního plánování krajského úřadu, kteří mají na starosti agendu pořizování územně analytických podkladů. Složení Řešitelského týmu najdete v tabulce (.XLS).

Sdílení dat v rámci Řešitelského týmu ÚAP

Pro potřeby Řešitelského týmu ÚAP byla na webových stránkách Libereckého kraje vytvořena neveřejná sekce "Tematická databáze ÚAP LK", která slouží pro jednostranné sdílení dat mezi krajským úřadem a úřady územního plánování (dále ÚÚP). Databáze je rozdělena do jednotlivých témat udržitelného rozvoje území. Pro každé téma jsou k dispozici sledované jevy ÚAP zpracované v datových vrstvách GIS.  Registrovaní uživatelé (ÚÚP) si mohou po přihlášení tato data kdykoli stáhnout a použít.

Metodika k ÚAP

Metodiky Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) pro oblast ÚAP, zaměřené zejména na zpracování dokumentů ÚAP,  jsou k dispozici 
na stránkách Ústavu územního rozvoje a na stránkách MMR.

Metodiky krajského úřadu pro oblast ÚAP, zaměřené zejména na standardizaci zpracování sledovaných jevů ÚAP v GIS, jsou k dispozici pořizovatelům ÚAP v neveřejné Tématické databázi ÚAP LK. Standardy jsou definované souborem dokumentů nepodkročitelného standardu geografického informačního systému Libereckého kraje pro oblast územního plánování GIS ÚP LK.

Dokumenty GIS ÚP LK stanovují požadavky pro digitální zpracování jednotlivých výstupů územně plánovací činnosti v GIS, které jsou importovány do GIS ÚP LK a vizualizovány v Informačním systému pro podporu územního plánování ISPUP. Obsahují požadavky především na agendu ÚAP.