Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Hasiči v Bítouchově dostali pamětní plaketu Ministerstva obrany za péči o pomník padlých z 1. sv. války

08. 12. 2014

Sbor dobrovolných hasičů v Bítouchově obdržel 29. listopadu pamětní plaketu Ministerstva obrany za péči o válečné hroby.

Plaketa byla udělena za významný podíl Bítouchovského sboru na opravě válečného hrobu - pomníku, který je věnován památce 44 občanů Bítouchova, kteří padli v letech 1914 – 1918 na různých frontách 1. světové války. Přítomným poděkoval zástupce Ministerstva obrany Imrich Vetrák jménem potomků padlých, jimž je opravený Bítouchovský pomník věnován.

„V Bítouchově se stejně jako v mnoha dalších obcích po celé naší zemi nachází pomník, který má s těmi ostatními jednu významnou společnou vlastnost. Všechny tyto objekty, i když jsou věnovány obětem různých válek, jsou jakýmsi zastavením v čase. Připomínají nám vojáky nebo civilisty, kteří v boji za svou zemi položili život. Připomínají nám historické události, které utvářeli náš současný život,“ řekl mimo jiné Imrich Vetrák.

Pro většinu obcí je podle něj péče o tyto objekty běžnou součástí péče o celou obec. Dokonce se dá pozorovat přímá úměra mezi stavem válečného hrobu a celkovým vzhledem obce.

„Do péče o válečné hroby, se naprosto dobrovolně a zcela nezištně, zapojují i jednotliví občané nebo spolky. Pro některé z nich se doslova jedná o celoživotní poslání a patří jim za to poděkování. Do této kategorie patří i péče o Bítouchovský pomník, který se své opravy dočkal právě díky iniciativě místních občanů a za významného přispění místního hasičského sboru,“ doplnil zástupce MO.

Udržování válečných hrobů a pietních míst v dobrém stavu je však pouze jednou stranou mince. Neméně důležité a pro budoucnost možná i důležitější je udržovat v dobrém stavu také lidskou paměť.

V tomto roce si připomínáme 100 let od vypuknutí Velké války, později známé jako 1. světové války. To je mimo jiné i velmi vhodná příležitost k tomu, abychom si připomínali důvody a okolnosti vzniku tohoto válečného konfliktu, potažmo vzniku válečných hrobů.

Je to příležitost vzpomenout i na oběti těchto válek. Často se jedná o nevšední činy a osudy dnes již naprosto zapomenutých lidí, kteří žili ve stejných obcích jako my, a kteří pro svou vlast položili život. Oni, naši pradědové, jsou součástí našich kořenů.

„Pro samotné vojáky nebo i civilisty, kteří pro svou vlast položili život, mnoho udělat nemůžeme. Jejich životní pouť již skončila. O to významnější je pak to, co všichni bez rozdílu, udělat můžeme. A to je – nezapomenout. Každý můžeme pomoci uchovat jejich památku a nezapomenout jejich obětí. A to je i jedním z cílů péče o válečné hroby,“ uzavřel Imrich Vetrák.

V předchozích letech tuto plaketu obdrželi také: Kunratice u Frýdlantu za obnovu PAMÁTNÍKU ŠARVÁTEK V TONGRUNDU, dále obec Radimovice, Tatobity a Chuchelna.

Výklad symbolů, které jsou na plaketě zastoupeny:

  • základním motivem plakety je plamen, symbolizující jak vše spalující oheň války, tak i plamínky svíček na hrobech padlých. Přeneseně symbolizuje i věčnou paměť na válečné oběti, kterou je třeba neustále udržovat a ochraňovat.
  • Tvar plamene ovšem připomíná také slzu, odkazující na smutek pozůstalých, řečeno slovy básníka a válečného veterána (kanadský spisovatel a válečný veterán Farley Mowatem) těch, kterým bylo souzeno přežít.
  • Základní motiv je doplněn stylizovanou stélou s českým lvem, která odkazuje na hroby českých vojáků, padlých pro vlast po celém světě.

Viz také: http://www.valecnehroby.army.cz/Evidence/detail-hrobu-ci-mista?id=140694

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588