Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Kompetence odboru

Předmětem činnosti Odboru územního plánování a stavebního řádu je správa územního rozvoje kraje, od kontroly zákonnosti jednotlivých stavebních povolení až po pořizování územně plánovacích dokumentů na úrovni kraje.

Oddělení stavebního řádu představuje nadřízený orgán obecním stavebním úřadům a řeší odvolání proti jejich rozhodnutím, žádosti o prošetření zákonnosti jejich postupu apod., a vede řízení o vyvlastnění, jehož předmětem je stavba dopravní infrastruktury.

Oddělení územního plánování kontroluje zákonnost procesu územního plánování u obcí a zajišťuje, že se obce rozvíjejí navzájem koordinovaně. Pořizuje Územně analytické podklady Libereckého kraje a Zásady územního rozvoje Libereckého kraje.

Samozřejmostí pro obě oddělení je metodická činnost pro obecní úřady, tedy pořádání porad, zodpovídání dotazů, konzultace s úředníky i s občany.