Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Kompetence odboru

Předmětem činnosti Odboru územního plánování a stavebního řádu je správa územního rozvoje kraje, od kontroly zákonnosti jednotlivých stavebních povolení až po pořizování územně plánovacích dokumentů na úrovni kraje.

Oddělení stavebního řádu představuje nadřízený orgán obecním stavebním úřadům a řeší odvolání proti jejich rozhodnutím, žádosti
o prošetření zákonnosti jejich postupu apod., a vede řízení o vyvlastnění, jehož předmětem je stavba dopravní infrastruktury.

Oddělení územního plánování kontroluje zákonnost procesu územního plánování u obcí a zajišťuje, že se obce rozvíjejí navzájem koordinovaně. Dále sbírá informace o území a na základě jejich rozboru vyhodnocuje, co a jak je třeba v území kraje řešit, ať už jde
o dopravní problémy, ochranu přírodních hodnot, rozvoj ekonomických aktivit v území atd.

Samozřejmostí pro obě oddělení je metodická činnost pro obecní úřady, tedy pořádání porad, zodpovídání dotazů, konzultace s úředníky
i s občany.