Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Územně analytické podklady Libereckého kraje

Poslední projednanou úplnou aktualizaci dokumentace Územně analytické podklady Libereckého kraje (dále jen ÚAP LK) zpracoval odbor územního plánování a stavebního řádu dle stavebního zákona k 30. 6. 2021. Tato úplná aktualizace dokumentace ÚAP LK byla projednána v krajském zastupitelstvu dne 31. 8. 2021. 

Zároveň odbor územního plánování a stavebního řádu průběžně aktualizuje sledované jevy ÚAP v datové bázi ÚAP v GIS. Aktualizované jevy jsou pro úřady územního plánování průběžně aktualizovány i v neveřejné Tématické databázi ÚAP LK na extranetu LK.

V případě dotazů či připomínek k aktualizované dokumentaci kontaktujte pracovníky ÚAP, kterými jsou: