Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Územně analytické podklady Libereckého kraje

Poslední úplnou aktualizaci dokumentace Územně analytické podklady Libereckého kraje (dále jen ÚAP LK) zpracoval odbor územního plánování a stavebního řádu dle stavebního zákona k 30. 6. 2017. Tato úplná aktualizace dokumentace ÚAP LK byla projednána v krajském zastupitelstvu dne 29. 8. 2017. 

Zároveň odbor územního plánování a stavebního řádu průběžně aktualizuje sledované jevy ÚAP v datové bázi ÚAP v GIS. Aktualizované jevy jsou pro úřady územního plánování průběžně aktualizovány rovněž v neveřejné Tématické databázi ÚAP LK.

V případě dotazů či připomínek k aktualizované dokumentaci kontaktujte pracovníky ÚAP, kterými jsou: