Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (vydaná 2021)

Proces aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (dále jen ZÚR LK) dle § 42 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), v platném znění, byl zahájen.

Do doby vydání aktualizované dokumentace ZÚR LK jsou platné a závazné stávající ZÚR LK z roku 2011!