Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (platné, vydané 2011)

Zastupitelstvo LK rozhodlo o vydání Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (dále jen ZÚR LK) usn. č. 466/11/ZK dne 13.12.2011.
ZÚR LK byly následně vydané 21.12.2011 a 22.1.2012 nabyly ZÚR LK účinnosti.

I. Výrok ZÚR LK

II. Odůvodnění ZÚR LK

III. Vyhodnocení vlivů ZÚR LK na udržitelný rozvoj území