Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Používané zkratky

ISÚP - informační systém územního plánování

MMR - Ministerstvo pro místní rozvoj

ORP – obec s rozšířenou působností

PÚR – politika územního rozvoje

RP – regulační plán

ÚAP – územně analytické podklady

ÚP – územní plán

ÚPD – územně plánovací dokumentace

ÚPO – územní plán obce

ÚPP – územně plánovací podklady (zahrnují územně analytické podklady a územní studie)

ÚPSÚ, ÚPNSÚ – územní plán sídelního útvaru

ÚS – územní studie (původně urbanistická studie)

ÚÚP – úřad územního plánování

ZÚR – zásady územního rozvoje