Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Válečné hroby

V roce 2010 byla široké veřejnosti zpřístupněna evidence válečných hrobů a pietních míst v ČR. Tato evidence zahrnuje místa, kde jsou pohřbeny ostatky osob, které zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vojenské operaci nebo v důsledku válečného zajetí, nebo ostatky osob, které zahynuly v důsledku účasti v odboji nebo vojenské operaci v době války. Dále jsou zde i pietní místa, kterými jsou pamětní desky, pomníky, památníky, nebo jiné obdobné symboly připomínající válečné události a oběti, které zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vojenské operaci nebo v důsledku válečného zajetí, nebo které zahynuly v důsledku účasti v odboji nebo vojenské operace v době válek.

Vedení evidence válečných hrobů jsou pověřeny obecní úřady obcí s rozšířenou působností, krajské úřady a Ministerstvo obrany ČR. Údaje těchto orgánů veřejné správy jsou od roku 2005 shromažďovány a postupně doplňovány do této evidence většinou na podkladě archivních záznamů jednotlivých složek.

Zpřístupnění této Centrální evidence válečných hrobů je k dispozici na webu Ministerstva obrany ČR.

Evidence válečných hrobů v Libereckém kraji

válečné hrobyK 1. 4. 2016 bylo v Libereckém kraji evidováno na 619 válečných hrobů a pietních míst. Z toho celkem válečných hrobů, 67 pamětních 174 desek, 373 pietních míst a 5 evidovaných míst s nevyzvednutými ostatky osob.  V průměru to bylo 2,9 válečných hrobů a pietních míst na jednu obec v Libereckém kraji.

 
 
 

Interaktivní mapa válečných hrobů a pietních míst Libereckého kraje

Mapa zobrazuje polohu, historickou událost, typ a stručný popis hrobu. Jednotlivé hroby jsou barevně a typově rozrůzněny. Barva značí historickou událost, ke které se daný objekt váže, a výplň znaku určuje, zda se jedná o evidenční místo, pamětní desku, pietní místo, či válečný hrob s ostatky. Aplikace je dostupná ZDE.

Válečné hroby na Facebooku

Dne 7. 2. 2011 byly na Facebooku vytvořeny stránky s názvem Válečné hroby. Jsou určeny všem zájemcům, kteří se zabývají pátráním po informacích o příčinách a okolnostech souvisejících se vznikem a existencí válečných hrobů a pietních míst, památníků, pomníků a ostatních míst, které připomínají vojenské a válečné události. Jejich smyslem je vytvořit prostor pro sdílení těchto informací a diskusi o nich. Dále jsou určeny i k propagaci váměně informací o přípravě a průběhu akcí souvisejících s touto problematikou.