Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Válečné hroby

V roce 2010 byla široké veřejnosti zpřístupněna Centrální evidence válečných hrobů a pietních míst (CEVH). Tato evidence je databází všech válečných hrobů na území České republiky a českých válečných hrobů v zahraničí. Zahrnuje místa, kde jsou uloženy ostatky osob, jež zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vojenské operaci nebo v důsledku válečného zajetí, nebo ostatky osob, které zahynuly v důsledku účasti v odboji nebo vojenské operaci v době války. Dále do databáze patří pietní místa - těmi jsou pamětní desky, pomníky, památníky nebo jiné obdobné symboly připomínající válečné události a oběti, které zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vojenské operaci nebo v důsledku válečného zajetí, nebo které zahynuly v důsledku účasti v odboji nebo vojenské operace v době válek.

Vedením evidence válečných hrobů jsou pověřeny obecní úřady obcí s rozšířenou působností, krajské úřady a Ministerstvo obrany ČR (MO ČR). Údaje těchto orgánů veřejné správy jsou od roku 2005 shromažďovány a postupně doplňovány do této evidence většinou na podkladě archivních záznamů jednotlivých složek.

Údaje o válečných hrobech v rámci svého správního obvodu shromažďuje a aktualizuje obecní úřad obce s rozšířenou působností (Česká Lípa, Frýdlant, Jablonec nad Nisou, Jilemnice, Liberec, Nový Bor, Semily, Tanvald, Turnov, Železný Brod).

Portál Centrální evidence válečných hrobů lze nalézt zde.
Více o válečných hrobech na stránkách Odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany ČR: https://valecnehroby.army.cz/
Odbor pro válečné veterány využívá pro prezentaci své práce a s ní souvisejcích událostí také facebookové stránky, více zde.

 

Evidence válečných hrobů v Libereckém kraji

válečné hrobyK 1. 4. 2016 bylo v Libereckém kraji evidováno na 619 válečných hrobů a pietních míst. Z toho celkem válečných hrobů, 67 pamětních 174 desek, 373 pietních míst a 5 evidovaných míst s nevyzvednutými ostatky osob.  V průměru to bylo 2,9 válečných hrobů a pietních míst na jednu obec v Libereckém kraji.

 

Interaktivní mapa válečných hrobů a pietních míst Libereckého kraje

Mapa zobrazuje polohu, historickou událost, typ a stručný popis hrobu. Jednotlivé hroby jsou barevně a typově rozrůzněny. Barva značí historickou událost, ke které se daný objekt váže, a výplň znaku určuje, zda se jedná o evidenční místo, pamětní desku, pietní místo, či válečný hrob s ostatky. Aplikace je dostupná zde.