Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Interaktivní mapa válečných hrobů a pietních míst Libereckého kraje

KÚLK OUPSŘ spravuje Interaktivní mapu válečných hrobů a pietních míst v Libereckém kraji. Mapa zobrazuje polohu, historickou událost, typ a drobný popis hrobu. Mapová aplikace je dostupná pod odkazem https://maparcgis.kraj-lbc.cz/portal/apps/webappviewer/index.html?id=234aee0bd2ef474b9a7122ef60eee759

Jednotlivé hroby jsou barevně a typově rozrůzněny. Barva značí historickou událost, ke které se daný objekt váže a „vyplň“ znaku určuje, jestli se jedná o evidenční místo, pamětní desku, pietní místo, či válečný hrob s ostatky. 

• evidenční místo je místo, kde jsou evidované oběti války, avšak není jasné, kde přesně jsou hroby umístěny
• pamětní deska: deska označující válečnou událost, či věnovaná válečným hrdinům a jejich skutkům vykonaných během války
• pietní místo: objekt (památník, pomník) poukazující na válečný konflikt
​• válečný hrob s ostatky: hrob, jež obsahuje ostatky vojáků zemřelých během konfliktu či jiných událostí

ValecneHrobyAplikace