Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Mapa válečných hrobů a pietních míst

KÚLK OUPSŘ spustilo Interaktivní mapu válečných hrobů a pietních míst v Libereckém kraji. Mapa zobrazuje polohu, historickou událost, typ a drobný popis hrobu. Jednotlivé hroby jsou barevně a typově rozrůzněny. Barva značí historickou událost, ke které se daný objekt váže a „vyplň“ znaku určuje, jestli se jedná o evidenční místo, pamětní desku, pietní místo, či válečný hrob s ostatky. 

Legenda

• evidenční místo: je místo, kde jsou evidované oběti války, avšak není jasné, kde přesně jsou hroby umístěny
• pamětní deska: deska označující válečnou událost, či věnovaná válečným hrdinům a jejich skutkům vykonaných během války
• pietní místo: objekt (památník, pomník) poukazující na válečný konflikt
​• válečný hrob s ostatky: hrob, jež obsahuje ostatky vojáků zemřelých během konfliktu, či jiných událostí

Mapová aplikace dostupná 

CEVH_aplikace