Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Dokumenty Ministerstva obrany České republiky

  • Pokyny Ministerstva obrany ČR: Pomůcka k realizaci ustanovení zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech zde (.docx)

  • Žádost o souhlas se zřízením nového válečného hrobu (pietního místa) zde (.docx) 

  • Žádost o souhlas s přemístěním – zrušením válečného hrobu (pietního místa) zde (.docx) 

  • Žádost o souhlas s jinou změnou válečného hrobu (pietního místa) zde (.docx) 

Další informace k žádostem a postupům jsou k nalezení na webových stránkách ministerstva zde.