Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Pokyny Ministerstva obrany ČR

  • Pomůcka k realizaci ustanovení zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech    

  • Žádost o souhlas s přemístěním – zrušením válečného hrobu (pietního místa)

  • Žádost o souhlas s jinou změnou válečného hrobu (pietního místa)

  • Žádost o souhlas se zřízením nového válečného hrobu (pietního místa)

  • Žádost o náhradu za omezení užívání nemovitosti, na které je válečný hrob (pietní místo) umístěn

  • Žádost o odkoupení nemovitosti (části nemovitosti), na které je válečný hrob (pietní místo) umístěn

  • Žádost o rozhodnutí co je válečným hrobem (pietním místem)

  • Rozhodnutí o náhradě za omezení užívání nemovitosti   

 
Vzory žádostí ke stažení (dokument v .docx)

Pokyny Ministerstva obrany ČR ke stažení (dokument v .docx)