Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Pokyny Ministerstva obrany ČR

 - Pomůcka k realizaci ustanovení zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech     VH_pokyny
 - Žádost o souhlas s přemístěním – zrušením válečného hrobu (pietního místa)
 - Žádost o souhlas s jinou změnou válečného hrobu (pietního místa)
 - Žádost o souhlas se zřízením nového válečného hrobu (pietního místa)
 - Žádost o náhradu za omezení užívání nemovitosti, na které je válečný hrob (pietní místo) umístěn
 - Žádost o odkoupení nemovitosti (části nemovitosti), na které je válečný hrob (pietní místo) umístěn
 - Žádost o rozhodnutí co je válečným hrobem (pietním místem)
 - Rozhodnutí o náhradě za omezení užívání nemovitosti
    
Vzory žádostí ke stažení            VH_vzory_zadosti